Eis aner Sitten, déi Iech och kënne weiderhëllefen: ⚕ http://med.lod.lu/ ⚕ an http://ortho.lod.lu/

Am Lëtzebuerger Online Dictionnaire gi fir d'Schreifweis vun de Wierder den Arrêté ministériel vum 10. Oktober 1975 an de Règlement grand-ducal vum 30. Juli 1999 respektéiert. Ausserdeem ginn d'Recommandatiounen, déi no 1999 vum Conseil permanent de la langue luxembourgeoise ausgeschafft goufen, berücksichtegt.

D'Lëscht vun de Lëtzebuerger Uertsnimm baséiert op de Recherchë vun 2017 vum CPLL. Fir méi Informatiounen: http://www.cpll.lu/.

D'Lëtzebuerger Mamendéieren
D'Sich ass méiglech iwwer déi lëtzebuergesch Bezeechnungen (z. B. "Sumpfspëtzmaus"), iwwer d'Iwwersetzungssprooche vum LOD (z. B. "musaranho-de-água") an iwwer déi wëssenschaftlech Bezeechnungen (z. B. "Neomys", "anomalus" oder "Neomys anomalus").
Quell fir déi lëtzebuergesch Nimm:
Schley, Laurent & Herr, Jan (2018): Säugetiere Luxemburgs. natur&ëmwelt a.s.b.l., Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur & Naturverwaltung, Luxemburg.

D'Lëtzebuerger Vullennimm
D'Sich ass méiglech iwwer déi lëtzebuergesch Bezeechnungen (z. B. "Knäckint"), iwwer d'Iwwersetzungssprooche vum LOD (z. B. "vautour-moine") an iwwer déi wëssenschaftlech Bezeechnungen (z. B. "Turdus", "iliacus" oder "Turdus iliacus").
Quell fir déi lëtzebuergesch Nimm:
Weiss Jean (2014): Liste der Luxemburger Vogelnamen. Regulus Wissenschaftliche Berichte Nr. 29, S. 69-79
Weiss Jean (2017): Liste der Luxemburger Vogelnamen, Ergänzung 1 – Stand Juli 2017. Regulus Wissenschaftliche Berichte Nr. 32, S. 43-44