Den LOD op Klingonesch (Abrëllswitz 2021)


🔊
 Ganz nei am LOD 
Opgrond vun der immenser Nofro fannt Dir vun elo un och d'Klingonescht (tlhInganHol) als zousätzlech Iwwersetzungssprooch am LOD.
Fir dem Utilisateur d'Betounung vum Klingonesche méi einfach ze maachen, gouf sech derfir entscheet, d'Wierder an deem üblechen Transkriptiounssystem opzehuelen, an net an deem native klingonesche Schrëftsystem, dem pIqaD, dat an den Detailer nach net ganz verstane gëtt.
Déi klingonesch Audio-Opnamen, déi een hei um Site ka lauschteren, goufen all vu Mammesproochler am ZLS zu Stroossen opgeholl, nodeems se extra dofir ageflu goufen.
Hinnen e grousse Merci fir hir Zäit a fir hiren Engagement!

Aasch männlecht Substantiv (Pluriel Eesch)
graff  DE Arsch [Gesäß]  FR cul [postérieur]  EN arse [bottom]  PT cu [traseiro]  TLH Sa'Hut 🔊
Apel männlecht Substantiv (Pluriel Äppel)
DE Apfel  FR pomme [fruit]  EN apple  PT maçã [fruto]  TLH 'epIl naH 🔊
Boun weiblecht Substantiv (Pluriel Bounenouni -n: Boune)
DE (grüne) Bohne [Schote]  FR haricot (vert) [gousse]  EN (green) bean, string bean [pod]  PT feijão (verde) [vagem]  TLH qurgh 🔊
broden Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé gebroden)
» transitiv
1. DE braten  FR rôtir  EN to fry, to roast, to bake  PT assar, fritar  TLH mIQ 🔊
» intransitiv
2. DE braten  FR rôtir  EN to fry, to bake  PT assar, fritar  TLH mIQ 🔊
Decolleté männlecht Substantiv (Pluriel Decolletéenouni -n: Decolletéë)
DE Ausschnitt, Halsausschnitt  FR décolleté  EN neckline  PT decote  TLH ngech 🔊
Famill weiblecht Substantiv (Pluriel Famillenouni -n: Famille / Familljenouni -n: Famillje)
1. DE Familie [Kernfamilie]  FR famille [père, mère, enfant(s)]  EN family [father, mother, child(ren)]  PT família [pai, mãe, filho(s)]  TLH tuq 🔊
2. DE Familie, Verwandte  FR famille [tous les membres]  EN family [relatives]  PT família [todos os membros]  TLH tuq 🔊
frittéieren Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé frittéiert)
» transitiv
DE frittieren  FR frire  EN to deep-fry  PT fritar [frigir]  TLH mIQ 🔊
Gedrénks sächlecht Substantiv (kee Pluriel)
DE Getränke  FR boissons  EN drinks  PT bebidas  TLH Soj 🔊
Gromper weiblecht Substantiv (Pluriel Gromperenouni -n: Grompere)
DE Kartoffel  FR pomme de terre  EN potato  PT batata  TLH patat 'oQqar 🔊
Gumm männlecht Substantiv (Pluriel Gummenouni -n: Gumme)
DE Gaumen  FR palais [voûte de la bouche]  EN palate [roof of the mouth]  PT palato, céu da boca  TLH lev 🔊
Iessen sächlecht Substantiv
1. (Pluriel Iessenouni -n: Iesse)
DE Essen, Gericht  FR repas, plat (préparé)  EN meal, food  PT comida, refeição, prato (preparado)  TLH Soj 🔊
2. (Pluriel Iessenouni -n: Iesse)
DE Essen [Mahlzeit]  FR repas [temps du repas, l'heure du repas]  EN meal [lunch, dinner]  PT refeição [tempo da refeição, hora da refeição]  TLH Soj 🔊
iessen Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé giess)
» transitiv
1. DE essen  FR manger  EN to eat  PT comer  TLH Sap 🔊
» intransitiv
2. DE essen  FR manger  EN to eat  PT comer  TLH Sap 🔊
Knuewelek männlecht Substantiv (kee Pluriel)
DE Knoblauch  FR ail  EN garlic  PT alho  TLH gharlIq 'oQqar 🔊
Lëtzebuerg Eegennumm
DE Luxemburg  FR Luxembourg  EN Luxembourg  PT Luxemburgo  TLH letSeburgh 🔊
Merci männlecht Substantiv
(PlurielMercienouni -n: Mercie)  DE Dank, Dankeschön  FR remerciement [témoignage de reconnaissance]  EN thank you  PT agradecimento [testemunho de reconhecimento]  TLH qatlho 🔊
Pizza weiblecht Substantiv (Pluriel Pizzaenouni -n: Pizzae)
DE Pizza  FR pizza  EN pizza  PT piza  TLH pItSa' chab 🔊
Pudding männlecht Substantiv (Pluriel Puddingenouni -n: Puddinge)
DE Pudding  FR flan, crème  EN blancmange, (cold) custard  PT pudim, creme  TLH wIlpuq 🔊
Saarbrécken Eegennumm
DE Saarbrücken  FR Sarrebruck  EN Saarbrücken  PT Saarbrücken  TLH Sarbruqen 🔊
schmaachen Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé geschmaacht)
» transitiv
1. DE schmecken [den Geschmack wahrnehmen]  FR sentir (par le goût), sentir (le goût de)  EN to taste [to experience taste]  PT sentir (através do paladar), sentir (o sabor de)  TLH mum / waH 🔊
2. DE kosten, probieren  FR goûter [essayer]  EN to taste [to try]  PT provar [o sabor de]  TLH mum / waH 🔊
» intransitiv
3. schmaachen (no)
DE schmecken (nach) [einen Geschmack haben (nach)]  FR avoir un goût (de)  EN to taste (of)  PT saber (a), ter um sabor (de)  TLH mum / waH 🔊
Schockela männlecht Substantiv (kee Pluriel)
DE Schokolade [Nahrungsmittel]  FR chocolat [aliment]  EN chocolate [food]  PT chocolate [alimento]  TLH yuch 🔊
Taart weiblecht Substantiv (Pluriel Taartenouni -n: Taarte)
DE Obstkuchen, Kuchen  FR tarte  EN tart [pastry]  PT tarte  TLH chab 🔊
Uebst sächlecht Substantiv (kee Pluriel)
1. DE Obst  FR fruits [comestibles]  EN fruit  PT fruta  TLH naH 🔊
2. (Stéck) Uebst
DE Stück Obst  FR fruit [comestible]  EN (piece of) fruit  PT peça de fruta
ufänken Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé ugefaangen / ugefaang)
» transitiv
1. DE beginnen, anfangen  FR commencer, débuter  EN to start, to begin  PT começar [dar início a, principiar]  TLH tagh 🔊
» intransitiv - och onperséinlech
2. DE beginnen, anfangen [mit einer Tätigkeit]  FR commencer, se mettre à  EN to start [work, an activity]  PT começar, pôr-se a  TLH tagh 🔊
» intransitiv
3. DE anfangen, beginnen [zu einem bestimmten Zeitpunkt]  FR commencer [à un certain moment]  EN to start, to begin [at a certain moment]  PT começar [em determinado momento]  TLH tagh 🔊
virumaachen Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé virugemaach / virugemaacht)
» intransitiv
1. virumaachen (mat)
DE fortfahren (mit), weitermachen (mit)  FR continuer [dans une activité, un comportement]  EN to continue (with)  PT continuar [com uma atividade, um comportamento]  TLH moD 🔊
2. DE sich beeilen, voranmachen  FR se dépêcher, se hâter, ne pas traîner  EN to hurry (up)  PT despachar-se, aviar-se, não ficar para trás  TLH moD 🔊
waarden Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé gewaart)
» intransitiv
DE warten  FR attendre, patienter  EN to wait  PT esperar, aguardar  TLH loS 🔊
weidermaachen Verb (Hëllefsverb hunn, Participe passé weidergemaach / weidergemaacht)
» intransitiv
DE weitermachen (mit)  FR continuer (à faire) [une activité]  EN to continue (with) [an activity]  PT continuar [uma atividade]  TLH taH 🔊
Wuerzel weiblecht Substantiv (Pluriel Wuerzelenouni -n: Wuerzele)
DE Wurzel [einer Pflanze, eines Zahns, eines Haares]  FR racine [d'une plante, d'une dent, d'un cheveu]  EN root [of a plant, a tooth, a hair]  PT raiz [de uma planta, de um dente, de um cabelo]  TLH 'oQqar 🔊
0 - null Kardinalzuel
DE null  FR zéro  EN zero, nil  PT zero  TLH pagh 🔊
1 - eent Kardinalzuel
DE eins  FR un {sert à compter, à numéroter, à calculer}  EN one  PT um {serve para contar, para numerar, para calcular}  TLH wa' 🔊
2 - zwee Kardinalzuel
DE zwei  FR deux  EN two  PT dois  TLH cha' 🔊
3 - dräi Kardinalzuel
DE drei  FR trois  EN three  PT três  TLH wej 🔊
4 - véier Kardinalzuel
DE vier  FR quatre  EN four  PT quatro  TLH loS 🔊
5 - fënnef Kardinalzuel
DE fünf  FR cinq  EN five  PT cinco  TLH vagh 🔊
6 - sechs Kardinalzuel
DE sechs  FR six  EN six  PT seis  TLH jav 🔊
7 - siwen Kardinalzuel
DE sieben  FR sept  EN seven  PT sete  TLH Soch 🔊
8 - aacht Kardinalzuel
DE acht  FR huit  EN eight  PT oito  TLH chorgh 🔊
9 - néng Kardinalzuel
DE neun  FR neuf  EN nine  PT nove  TLH Hut 🔊
10 - zéng Kardinalzuel
DE zehn  FR dix  EN ten  PT dez  TLH 'wa'maH 🔊
23 - dräianzwanzeg Kardinalzuel
DE dreiundzwanzig  FR vingt-trois  EN twenty-three  PT vinte e três  TLH cha'maH wej 🔊
34 - véierandrësseg Kardinalzuel
DE vierunddreißig  FR trente-quatre  EN thirty-four  PT trinta e quatro  TLH wejmaH loS 🔊
56 - sechsafofzeg Kardinalzuel
DE sechsundfünfzig  FR cinquante-six  EN fifty-six  PT cinquenta e seis  TLH vaghmaH jav 🔊
100 - honnert Kardinalzuel
DE hundert  FR cent  EN hundred  PT cem  TLH wa'vatlh 🔊
1000 - dausend Kardinalzuel
DE tausend  FR mille  EN thousand  PT mil  TLH wa'SaD 🔊